MBMS 8000 е конфигуриран систем за управување со мини згради, идеален за разни лесни комерцијални проекти, како што се училишта, канцеларии, продавници, магацини, апартмани, хотели, домови за стари лица и сл. уреди за следење. Може да се распореди приватен заден сервер, а таблата со персонални компјутери може да се конфигурира во согласност со уникатните барања за проекти, како што се:

• Функционални модули: прилагодете ги менијата на таблата врз основа на посакуваните функции;

• Мапа на имот: креирајте мапа на имот што ги рефлектира реалните подови и простории во просториите;

• Мапирање на уредот: одговара на физичките уреди со логичките јазли во рамките на мапата на имотот;

• Управување со корисничко право: креирајте улоги и права за менаџерските службеници во поддршката на деловното работење.

СВЕТЛИК ЗА СВЕТЛИВО 600
ТЕРМОСТАТ ЗА НАВИВАЧКА ТЕРМОСТА 504
ДЕНРАИЛ РЕЛЕ 432
МАКЕДОНСКИ МОERНИЦА 321
СЕНЗОР НА СОБА 323
Реле за осветлување SLC631

WhatsApp Интернет разговор!