MBMS 8000 е прилагодлив систем за управување со мини згради идеален за разни лесни комерцијални проекти, како што се училишта, канцеларии, продавници, магацини, станови, хотели, старечки домови, итн. Нашите клиенти можат да избираат од најразлични управување со енергијата, контрола на ХВАЦ и животната средина уреди за набудување. Може да се распореди приватен сервер за back-end, а таблата за компјутер може да се конфигурира во согласност со уникатните барања за проекти, како што се:

• Функционални модули: прилагодете ги менијата за табла врз основа на посакуваните функции;

• Карта на имот: креирајте мапа на имот што ги одразува вистинските подови и просториите во просториите;

• Мапирање на уредот: одговара на физичките уреди со логичките јазли во карта на имот;

• Управување со правата на корисниците: создадете улоги и права за вработените во управувањето во поддршката на деловното работење.

СВЕТСКИ СВЕТ 600
ФАН ЦЕЛ ТЕРМОСТАТ 504
ДИНАРИЛ РЕЛЕЈ 432
ПОВЕЕ НА МОЕ 321
СВЕТСКИ СЕНСОР 323
Релето за осветлување SLC631

WhatsApp Интернет разговор!