Контрола HVAC е прилагодлив систем за управување со мини зграда идеален за
разни лесни комерцијални проекти, како што се училишта, канцеларии, продавници, магацини, станови, хотели, старечки домови, итн. Може да се распореди приватен сервер за back-end, а таблата за персонални компјутери може да се конфигурира во согласност со уникатни барања на проекти, како што се како:
• Функционални модули: прилагодете ги менијата за табла врз основа на посакуваните функции;
• Карта на имот: креирајте мапа на имот што ги одразува вистинските подови и просториите во просториите;
• Мапирање на уредот: одговара на физичките уреди со логичките јазли во карта на имот;
• Управување со правата на корисниците: создадете улоги и права за вработените во управувањето во поддршката на деловното работење.

Контрола на температурата
Temp Humd control
Контрола на Temp Humd
Temp & Humd control
Контрола на Temp & Humd

WhatsApp Интернет разговор!