2. OWON Gateway to 3rd Party Cloud.

Портал до Облак ЦПИ:

Опишува интерфејс за протокол за комуникација помеѓу хардверот на OWON и Cloud Server.


WhatsApp Интернет разговор!