2. OWON Gateway to 3rd Party Cloud.

ИПК на Портал до Облак:

Го опишува Интерфејсот на протокол за комуникација помеѓу хардверот на OWON и серверот на облак.


WhatsApp Интернет разговор!