Решението за управување со енергијата е конфигурабилен систем за управување со мини згради, идеален за
разни лесни комерцијални проекти, како што се училишта, канцеларии, продавници, магацини, апартмани, хотели, старечки домови итн. Може да се распореди приватен заден сервер, а контролната табла на компјутерот може да се конфигурира во согласност со уникатни барања на проектот, како на пр. како:
• Функционални модули: приспособете ги менијата на контролната табла врз основа на саканите функции;
• Карта на имот: креирајте мапа на имот што ги одразува вистинските катови и простории во просториите;
• Мапирање на уреди: усогласување на физичките уреди со логичките јазли во мапата на имот;
• Управување со кориснички права: креирајте улоги и права за раководните штабови во поддршката на деловното работење.

Контрола на енергијата
Контрола на енергијата
Контрола на температурата на влажноста
Контрола на температурата на влажноста
Контрола на температурата
Контрола на температурата
WhatsApp онлајн разговор!