Решение за нега на стари лица е систем за управување со мини-зграда што може да се конфигурира, идеален за
домови за стари лица. Можете да изберете од различни уреди за управување со енергија, контрола на HVAC и набудување на животната средина. Може да се распореди приватен заден сервер, а таблата со персонални компјутери може да се конфигурира во согласност со уникатните барања за проекти, како што се:
• Функционални модули: прилагодете ги менијата на таблата врз основа на посакуваните функции;
• Мапа на имот: креирајте мапа на имот што ги рефлектира реалните подови и простории во просториите;
• Мапирање на уредот: одговара на физичките уреди со логичките јазли во рамките на мапата на имотот;
• Управување со корисничко право: креирајте улоги и права за менаџерските службеници во поддршката на деловното работење.

Elderly Care Dashboard
Табла за грижа за стари лица
Elderly Care Monitoring
Следење на грижа за стари лица
Vital Signs Record
Запис за витални знаци

WhatsApp Интернет разговор!