3. OWON Cloud to 3rd Party Cloud.

Cloud to Cloud API:

Опишува Интерфејс за програмирање апликации помеѓу облакот на OWON и облакот од трета страна.


WhatsApp Интернет разговор!