3. OWON Cloud to 3rd Party Cloud.

Cloud to Cloud API:

Го опишува Интерфејсот за програмирање на апликација помеѓу облакот OWON и облакот од 3-ти лица.


WhatsApp Интернет разговор!